Tijdens de cursusdag ervaart u hoe positieve uitkomsten ontstaan naar aanleiding van een verbindend, helpend gesprek.

De communicatie methode "H.E.L.P.!" biedt houvast voor de hulpverleners en begeleiders om op een verbindende, vrolijk makende manier te communiceren met kinderen - jongeren - adolescenten.

Het fundament van deze methode is de oplossingsgerichte aanpak; een zeer respectvolle, effectieve en efficiënte (evidence based) aanpak. De oplossingsgerichte aanpak is ontstaan in Amerika, eind vorige eeuw als “Solution Focused Brief Therapy” en is vervolgens effectief gebleken in het onderwijs, management en in de zorg.

U weet aan het eind van de dag wat de belangrijkste waarden zijn van het verbindend communiceren. U heeft de attitude en de vaardigheden nodig voor het verbindende contact ervaren middels opdrachten en (zelf)reflectie.

Gedurende de dag worden casussen besproken van de cursisten en wordt ervaren dat verbindend communiceren bij ieder kind - iedere jongere - iedere adolescent mogelijk is. Het is een 'kracht opbouwende methode' die bij ieder kind toepasbaar is. Ongeacht leeftijd, probleem of plaats waar de gesprekken moeten plaatsvinden. De directe toepasbaarheid wordt als zeer waardevol gezien evenals het feit dat het effect van korte verbindende gesprekken zeer effectief kunnen zijn.  

U zult ervaren dat deze manier van gespreksvoering er voor zorgt dat u minder snel moe raakt. Er is geen sprake van weerstand en frustratie, niet bij de jeugdige en niet bij de volwassene. De kans op een burn out wordt hierdoor aanzienlijk verminderd.  

De methode "H.E.L.P.!." is ontwikkeld door Ella de Jong in 2015. Het is een onderdeel van de training "Kracht Opbouwend Communiceren - Jeugd" eveneens ontwikkeld door Ella de Jong (eveneens bij Registerplein aangeboden). 

Tijdens Oplossingsgerichte Wereldconferenties in Amsterdam (NL), Halifax (Canada) en Frankfurt (Duitsland) is de methode gepresenteerd en is de aanpak als bijzonder inspirerend ervaren door de aanwezige leerkrachten, coaches, therapeuten en andere jeugdhulpverleners. 

 

Zie ook Registerplein - VWC!

 

Programma: tijdelijke link 

 

Punten tbv deskundigheidsbevordering:

Cliëntondersteuners 7 pt.

Aandachtsfunctionarissen 7 pt.

GGZ-Agogen 10 pt.

GHO 1 pt. 

Maatschappelijk werk 10 pt.   

Sociaal Agogen10 pt.

 

Uw investering:

1 dag van 09:30 uur tot 16:30 uur

€150 ,--  ex. BTW

Incompany training